Gümüş Enerji

Hedefimiz; en az enerji ile, doğayı kirletmeden, en çok üretimi yapmak.

Enerjisiz üretim mümkün değildir. Üretim sektörlerinin ısıtma, pişirme, kurutma, kavurma laminasyon tavlama ergitme vb, proseslerinde yoğun olarak ısı enerjisi kullanılmaktadır.

Amacımız, enerji tüketimini minimum düzeye indirmek, bunun yanında üretimi ve kalitesini arttırmak.

Bunu yaparken doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadan, çevresel atıkları en aza indirilmiş üretim tesisleri oluşturmaktır.

Isı enerjisini elde etmek için temelde fosil yakıtlar; kömür, petrol, doğalgaz vbg. kullanılmakta, kısmen de elektrik kullanılmaktadır. Elektriğin ülkemiz içerisinde üretimini incelediğimizde çok büyük bir bölümünün fosil yakıtların, çok da verimli olmayan tesislerde yakılarak elde edildiği görülür.

Amacımıza ulaşmanın yolu; temelde ısı üretimi için ihtiyaç duyulan fosil yakıtların, proseslerde ısının ihtiyaç duyulduğu son noktalarda, başkaca ısı transfer ve dönüşümlere dolayısıyla kayıplara ihtiyaç duyulmadan yakılmasıdır.

 

Doğalgaz özellikleri itibari ile, amacımıza ulaşmada kullanabileceğimiz en uygun yakıt olarak görülmektedir.

  • Taşınması ve yanma öncesi şartlandırılması kolay.
  • Çok büyük bir kapasite aralığında, çakmak alevi boyutundan, enerji santrallerine kadar verimli yakılması mümkün.
  • Yanma sonucu gazların içindeki kirletici oranları düşük.
  • Üretim ve taşıma maliyetleri ucuz.

 

Bu öngörülerimiz ışığında, prosese özel yakıcılar, fırınlar ve sistemler, aynı zamanda bu sistemlerin atık ısılarını yine sistem veya fabrika içerisinde kullanacak yapılar inşa etmekte.

Yanmadan yada prosesten kaynaklanan çevreyi kirletici atıkları temizleme sistemleri üretmekteyiz.